18.01.18 05:47:06       

ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗ (SQUASH)

Τα μαθήματα τοιχοσφαίρισης πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους έπειτα από ανακοίνωση που αναρτάται.


Υπεύθυνος: Σωτηρίου Δημήτρης

Τηλ. Επικ.: 210-7721760, 210-7722136

 

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 


 
    ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ...

18-01-2018       ...>>