24.03.18 21:47:08       

ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗ (SQUASH)

Τα μαθήματα τοιχοσφαίρισης πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους έπειτα από ανακοίνωση που αναρτάται.


Υπεύθυνος: Σωτηρίου Δημήτρης

Τηλ. Επικ.: 210-7721760, 210-7722136

 

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 


 
    ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ...

24-03-2018       ...>>