24.03.18 21:40:31       

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ

Η δημιουργία του ιστοχώρου υποστηρίχθηκε από το εργαστήριο Μελέτης Πλοίου του Ε.Μ.Π. με Διευθυντή τον καθηγητή Απόστολο Παπανικολάου.


Σχεδίαση - Υλοποίηση: Εμμανουέλα Σκουλά


Δομή - Κατευθύνσεις: Εμμανουέλα Σκουλά


Επιμέλεια Κειμένων: Εμμανουέλα Σκουλά


Δημιουργία βάσης δεδομένων: Εμμανουέλα Σκουλά


Συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη: Κωνσταντίνος Κατσούλης


Εμμανουέλα Σκουλά: emmaskou@yahoo.gr / emmaskou@ntua.gr

Κωνσταντίνος Κατσούλης: kostask74@yahoo.gr


Η φιλοξενία του ιστοχώρου γίνεται από το server του Ε.Μ.Π.