Δράσεις

Εκμάθηση και εκπαίδευση σε ατομικά, ομαδικά αθλήματα και αθλητικές δραστηριότητες όπως π.χ. καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, ποδόσφαιρο, αντισφαίριση, επιτραπέζια αντισφαίριση κλπ.

Συμμετοχή των αντιπροσωπευτικών αθλητικών ομάδων του Ε.Μ.Π. στα Πανελλήνια Φοιτητικά Πρωταθλήματα που οργανώνονται από την Επιτροπη Αθλητισμού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Α.Τ.Ε.) του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Συμμετοχή των φοιτητών του Ε.Μ.Π. στα Εσωτ. Πρωταθλήματα και σε ποικίλες άλλες αθλητικές διοργανώσεις, οι οποίες διεξάγονται κατά τη διάρκεια κάθε Ακαδημαικού έτους, όπως Εσωτ. Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης, Ποδοσφαίρου, Αντισφαίρισης κλπ.