22.09.17 11:05:42       

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Αθλητικό Κέντρο λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 09:00 - 19:00