18.01.18 05:56:51       

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Αθλητικό Κέντρο λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 09:00 - 19:00