24.03.18 21:40:48       

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Αθλητικό Κέντρο Ε.Μ.Π. έχουν όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πρώτη εγγραφή στο Αθλητικό Κέντρο Ε.Μ.Π.:

Φωτοτυπία φοιτητικής ταυτότητας (πάσο) ή βεβαίωσης σπουδών για φοιτητές-τριες.

Αποδεικτικό έγγραφο σχέσης εργασίας για τους εργαζόμενους (βεβαίωση εργασίας ή εκκαθαριστικό εργαζομένου).

Ιατρική βεβαίωση από παθολόγο ή καρδιολόγο

Δύο φωτογραφίες

Συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής μέλους   [{[κατέβασμα αρχείου]

Συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση   [{[κατέβασμα αρχείου]


Κάθε ακαδημαϊκό έτος είναι απαραίτητη η ανανέωση της κάρτας μέλους του Αθλητικού Κέντρου Ε.Μ.Π. επιδεικνύοντας την φοιτητική ταυτότητα ή τη βεβαίωση σπουδών.