24.03.18 21:43:07       

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

To Τμήμα Φυσικής Αγωγής Ε.Μ.Π., αποτελεί διοικητική μονάδα, ανήκει στη Δ/νση Μέριμνας και παρέχει αθλητικές υπηρεσίες στους φοιτητές-τριες του Ιδρύματος.


Προσωπικό


Προϊσταμένη Τμήματος Φυσικής Αγωγής

Αναστασία Τσουρουφλή Ph.D


Μόνιμοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής

Μπουκουβάλα Μαρία

Παναγόπουλος Αποστόλης

Σκουλά Εμμανουέλα

Σουλίου Αργυρώ

Σωτηρίου Δημήτρης


Ιατρός

Τσιπά Σοφία