📝

Διαδικασία εγγραφής - Αίτηση

Δικαίωμα συμμετοχής στο Αθλητικό Κέντρο Ε.Μ.Π. έχουν όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας.

Σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να αιτηθείτε την εγγραφή σας στο Αθλητικό Κέντρο του Ε.Μ.Π ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:

Συλλέξτε τα παρακάτω δικαιολογητικά και μπορείτε να τα καταθέσετε στην Γραμματεία του Αθλητικού Κέντρου, καθημερινά από 09:00 – 14:00 στην διεύθυνση:

Ηρώων Πολυτεχνείου 9
Πολυτεχνειούπολη
Ζωγράφου 15772
Αττική

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε είναι τα παρακάτω:

  1. Φωτοτυπία φοιτητικής ταυτότητας (πάσο) ή βεβαίωσης σπουδών για φοιτητές-τριες.
  2. Αποδεικτικό έγγραφο σχέσης εργασίας για τους εργαζόμενους (βεβαίωση εργασίας ή εκκαθαριστικό εργαζομένου).
  3. Ιατρική βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου από καρδιολόγο.
  4. Μία φωτογραφία (μέγεθος ταυτότητας)
  5.  Συμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση που μπορείτε να βρείτε εδώ.
  6. Συμπληρωμένη η αίτηση εγγραφής που μπορείτε να βρείτε εδώ.


Σημαντική σημείωση:
Κάθε νεό Aκαδημαϊκό Έτος είναι απαραίτητη η ανανέωση της κάρτας μέλους του Αθλητικού Κέντρου Ε.Μ.Π., προσκομίζοντας φωτοτυπία της Φοιτητικής Ταυτότητας ή της Βεβαίωσης Σπουδών και μια Ιατρική Βεβαίωση του τελευταίου εξαμήνου από Καρδιολόγο.

Εγκαταστάσεις